100 lat powstania książenickiej parafii – ludzie książenickiej parafii

Ksiądz Jan Pojda

Kto żywą wiarę w kochającego Ojca w niebie w sobie nosi, tego żadne nieszczęście czy cierpienie nie przygnębi. /ks. Jan Pojda/ 

Ksiądz Jan Pojda to niewątpliwie jedna z najważniejszych postaci w historii parafii Niepokalanego Serca NMP w Książenicach. Urodził się 27 stycznia 1890 roku w Pyskowicach. Mając 11 lat, w 1901 r. ukończył niemiecką szkołę powszechną w Rudzieńcu. W wieku 19 lat zdał egzamin dojrzałości i w tym samym roku zapisał się na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego. 21 czerwca 1913 r. otrzymał we Wrocławiu, z rąk ówczesnego kardynała Jerzego Koppa święcenia kapłańskie. Swoją prymicyjną Mszę św. odprawił w kościele pw. św. Michała Archanioła w Rudzieńcu. Jego pierwszą placówką był Berlin, gdzie pracował trzy lata. W 1917 roku został przeniesiony do Opola, następnie do Mszany i Mysłowic. 1 października 1923 r. na prośbę mieszkańców przybył do Książenic jako administrator.

Kolejni proboszczowie parafii Niepokalanego Serca NMP:

 • ks. Paweł Ryś (ur. 9.06.1901 r., zm. 4.08.1973 r.)
 • ks. Szczepan Ogaza (ur. 26.12.1934 r., zm. 25.04.1989 r.)
 • ks. Stanisław Kołodziejczyk (ur. 7.05.1932 r., zm. 2.11.2002 r.)
 • ks. Roman Laksa – obecny proboszcz (ur. 7.02.1958 r.)

ks. bp Gerard Bernacki

Quodcumque discevit vobis, facito (Czyńcie, cokolwiek wam powie).

Kolejną ważną postacią naszej wspólnoty parafialnej jest Gerard Bernacki. Urodził się 3 listopada 1942 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w Katowicach 4 czerwca 1967 roku. 18 marca 1988 roku został mianowany, a konsekrowany na biskupa został 16 kwietnia 1988. Zmarł 21 grudnia 2018 roku w Prudniku.
Ksiądz biskup Gerard przy każdej okazji chętnie pojawiał się w parafii, błogosławił i z wielką życzliwością wspierał duchowo swoich współparafian.

Księża powołani z parafii

 • ks. Konrad Antończyk
  ur. 17.11.2904, zm. 2.05.1966
 • ks. Fanciszek Piecha
  ur. 4.10.1912, święcenia: 9.06.1946, zm. 4.06.1975
 • ks. Stanisław Gańczorz
  ur. 15.01.1953, święcenia: 12.04.1979
 • ks. Jan Piontek
  ur. 10.01.1956, święcenia: 31.03.1983
 • ks. Franciszek Pawlas
  ur. 19.07.1962, święcenia: 14.05.1988
 • ks. Tadeusz Kalisz
  ur. 25.07.1969, święcenia: 14.05.1994
 • ks. Andrzej Kotula
  ur. 30.11.1969, święcenia: 13.05.1995
 • ks. Grzegorz Matuszczyk
  ur. 02.02.1981, święcenia: 14.05.2011
 • ks. Piotr Kwaśniok
  ur. 30.11.1969, święcenia: 23.05.2015

Siostry zakonne

 • siostra Damascena Jadwiga Hary
  ur. 1903, zm. 1971
  Zgromadzenie Sióstr Miosierdzia św. Karola Boromeusza
 • S.M. Gerarda Anna Luks
  ur. 1903, profesja wieczysta 1937, zm. 1991
  Zgromadzenie Sióstr Słóżebniczek NMP Niepokalanie Poczętej
 • S.M. Domnina Paulina Urbaniec
  ur. 1907, profesja wieczysta 1939, zm. 1976
  Zgromadzenie Sióstr Słóżebniczek NMP Niepokalanie Poczętej
 • S.M. Wiwina Klara Brzezinka
  ur. 1925, profesja wieczysta 1956, zm. 1997
  Zgromadzenie Sióstr Słóżebniczek NMP Niepokalanie Poczętej
 • S.M. Benigna Maria Tkocz
  ur. 13.05.1961, profesja wieczysta 1989
  Zgromadzenie Sióstr Słóżebniczek NMP Niepokalanie Poczętej
 • Siostra Angelina Patrycja Smyczek
  ur. 15.05.1980, profesja wieczysta 2012
  Zgromadzenie Sióstr Albertynek