Książenicko Dziołcha – portret śląskiej kobiety wczoraj i dziś

Warsztaty będą dotyczyć wiedzy o niematerialnym dziedzictwie regionu, szczególnie z zakresu ziołolecznictwa, zielarstwa, botaniki, zwyczajów i obrzędów. Ich celem jest podtrzymanie i upowszechnianie tradycji wśród wspólnoty lokalnej.

Ważnym elementem warsztatów będzie posługiwanie się gwarą, która jest codziennym spotkaniem z tradycją i poszanowaniem wobec języka przodków. Dzięki temu warsztaty staną się niewerbalnym pomostem między młodszymi i starszymi uczestniczkami projektu.

Celem projektu „Książenicko Dziołcha” realizowanego dzięki Fundacji JSW jest rozwój świadomości kulturowej i historycznej mieszkanek, dzięki organizacji spotkań warsztatowo-wykładowych.

Efektem praktycznym warsztatów będą zdjęcia z sesji fotograficznej w formie portretów lub scenek rodzajowych, które mają za zadanie uchwycić piękno zewnętrzne i wewnętrzne uczestniczek. Ponadto, planowana jest plenerowa wystawa, na której zostaną prezentowane efekty sesji w formie wydruków na płótnie. Wystawa będzie udostępniona i „wywieszona” w miejscach ogólnodostępnych, aby jak największa liczba osób mogła podziwiać przedstawione historie i piękno mieszkanek Książenic.

Projekt realizowany przez Razem Dla Książenic ze wsparciem Fundacji JSW ma na celu nie tylko wsparcie lokalnej społeczności, ale również ożywienie tradycji i wartości kulturowych Małej Ojczyzny. Dzięki warsztatom i wystawie, mieszkanki Książenice będą miały okazję odkryć i docenić swoje korzenie oraz zintegrować się z lokalną społecznością.

Jesteśmy dumne z tego projektu i mamy nadzieję, że spodoba się on Wam, tak samo jak i nam 🙂