Pierwsze spotkanie z książenickimi Dziołchami

W minionym tygodniu odbyło się uroczyste spotkanie inauguracyjne projektu „Książenicko Dziołcha. Portret śląskiej kobiety wczoraj i dziś”, które zgromadziło licznie Dziołchy, niezależnie od wieku. Podczas tego wyjątkowego wydarzenia, pani dr Monika Glosowitz zaprezentowała projekt „Pamiętniki kobiet z rodzin górniczych”, poruszając istotne kwestie dotyczące miejsca kobiet w świadomości zbiorowej Górnego Śląska.

Opowiadając o tej publikacji poruszyła wiele zagadnień i postawiła wiele pytań m.in. gdzie w świadomości zbiorowej Górnego Śląska jest miejsce kobiet? Dlaczego ich postacie, ich historie są nieobecne lub przemilczane? Być może nie udało się nam odpowiedzieć do końca kim jest postać kobiety w rodzinie górniczej, jakie wspomnienia i narracje budują jej postać i jaka jest jej rola na Górnym Śląsku – w którym jak w soczewce widać etos męskości. Jednak nie teza jest tu kluczowa, ale samo szukanie odpowiedzi oraz uświadamianie (głównie nam samym), że warto o tym mówić, że warto budować narrację o kobietach – niezwykłym elemencie łączącym świat na wiyrchu, z tym na dole od szychty do szychty; łączącym tkankę społeczną danego miejsca – nie tylko tu i teraz, ale i na przestrzeni pokoleń.

Dziękujemy wszystkim Dziołchom – niezależnie od wieku – za pojawienie się, wspólne rozmowy, wymianę spostrzeżeń i tak wielu uśmiechów. Za fajne klachy w richtik babskim gronie! Dziękujemy za podzielenie się swoimi historiami, wszystkie z nich były autentyczne i skłaniające do refleksji, zadumy, uśmiechu.


Szczególnie dziękujemy Pani Eugenii Roskoszek z KGW Książenice za piękną opowieść o życiu, roli kobiety i o tym wszystkim, co dzięki projektowi „Pamiętniki…” się wydarzyło.

W ramach projektu, planowane są warsztaty poświęcone niematerialnemu dziedzictwu regionu, z naciskiem na ziołolecznictwo, zielarstwo, botanikę, zwyczaje i obrzędy. Celem tych spotkań jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji wśród lokalnej społeczności, a także integrowanie młodszych i starszych uczestniczek poprzez posługiwanie się gwarą, będącą ważnym elementem dziedzictwa kulturowego.

Projekt „Książenicko Dziołcha” realizowany jest dzięki wsparciu Fundacji JSW i ma na celu rozwój świadomości kulturowej i historycznej mieszkanek, poprzez organizację spotkań warsztatowo-wykładowych. Efektem praktycznym warsztatów będą zdjęcia z sesji fotograficznej w formie portretów lub scenek rodzajowych, które mają za zadanie uchwycić piękno zewnętrzne i wewnętrzne uczestniczek. Ponadto, planowana jest plenerowa wystawa, na której zostaną prezentowane efekty sesji w formie wydruków na płótnie.

Wystawa będzie udostępniona i „wywieszona” w miejscach ogólnodostępnych, aby jak największa liczba osób mogła podziwiać przedstawione historie i piękno mieszkanek Książenic. Projekt realizowany przez Razem Dla Książenic ze wsparciem Fundacji JSW ma na celu nie tylko wsparcie lokalnej społeczności, ale również ożywienie tradycji i wartości kulturowych Małej Ojczyzny.

Dzięki warsztatom i wystawie, mieszkanki Książenice będą miały okazję odkryć i docenić swoje korzenie oraz zintegrować się z lokalną społecznością.

Nie możemy się doczekać kolejnych spotkań w takim gronie oraz praktycznych zadań podczas planowanych warsztatów. 🙂

Za pomoc w organizacji spotkania dziękujemy: Restauracji Książęca oraz MOK Czerwionka.