Książenice – czyste okolice

Książenice to miejscowość z zachodu i północy otoczona lasami. Królestwo drzew zapewnia mieszkańcom tereny do rekreacji, ochłodę przed upałem czy możliwość obcowania z dzikimi zwierzętami. Niestety również ze śmieciami.
Dlatego zaprosiliśmy mieszkańców do włączenia się w akcję „Książenice – czyste okolice”, dzięki której możemy to zmienić. 1 maja 2018 r. udało nam się zebrać 15 worków śmieci.
Bardzo dziękujemy za wsparcie naszej akcji Nadleśnictwu Rybnik, Starostwo Powiatowe w Rybniku, Urzędowi Czerwionka-Leszczyny, ks. prob. Romanowi Laksa, Panu leśniczemu Tomaszowi Majerowi oraz Panu Czesławowi Wałachowi.


Przede wszystkim dziękujemy mieszkańcom, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie i włączyli się w akcję!