Sajockiej Tradycji Duch i Aktywny Ruch!

Głównym celem projektu „Sajockiej tradycji duch i aktywny ruch” był wzrost poczucia przynależności mieszkańców, do miejsca w którym mieszkają oraz umocnienie więzi między poszczególnymi pokoleniami.

Pierwszą częścią zadania była organizacja Drużynowego Turnieju Sąsiedzkiego podczas książenickich dożynek. Turniej polegał na rywalizacji drużyn składających się z mieszkańców sołectwa w 8 konkurencjach nawiązujących tematyką do lokalnych tradycji i kultury. W turnieju wzięło udział 7 drużyn.

Organizację imprezy poprzedzało spotkanie warsztatowe, podczas którego mieszkańcy opracowali konkurencje turniejowe.

Kolejnym etapem było opracowanie tras turystycznych przebiegających przez Książenice. Podczas 2 spotkań z mieszkańcami powstały 3 trasy: rowerowa, biegowa i nordic walking. W ramach tej części powstała też ulotka z mapą sołectwa, na której zostały zaznaczone opracowane szlaki.

11 listopada 2018 r. odbyła się impreza podsumowująca projekt, podczas której odbył się pierwszy test opracowanych tras.

  • klip z Drużynowego Turnieju Sąsiedzkiego:

  • ulotki z opracowanymi trasami dla aktywnych
  • 3 spotkania warsztatowe
  • Wzrost poczucia przynależności do Książenic i chęci aktywnego działania na rzecz sołectwa u ok 200 osób, które wzięły udział w podjętych w ramach projektu działaniach.

Rada Sołecka Książenic, LKS “Unia” Książenice, KGW w Książenicach, OSP Książenice, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny