Już wkrótce zawitamy „Na szlaku stanowickiej przygody”

Zagadki, przyroda i rekreacja – już w sobotę 14 lipca odbędzie się pierwsza wyprawa w ramach naszego najnowszego projektu. Odwiedzimy pobliskie Stanowice, których obszar pokrywają lasy, pola oraz urokliwe ścieżki rowerowe.

W wytyczeniu szlaku pomoże nam folder „Na szlaku stanowickiej przygody”, który powstał jako instrukcja do questu w ramach projektu „Mlodzi, Kreatywni. Aktywni” w 2014 roku. Projekt był wyjątkową inicjatywą, która zaangażowała młodzież zamieszkującą tereny wiejskie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Projekt umożliwiał skorzystanie z szkoleń tematycznych, włączenie się w proces tworzenia narzędzi promocyjnych dla gminy oraz poszczególnych sołectw. Jego głównym celem było budowanie postaw przedsiębiorczych oraz indywidualnej kreatywności każdego z uczestników. To własnie młodzi ludzie dzięki przeszkoleniu w  Fundacji Questingu mogli opracować treść i formę tras do podejmowania aktywności. Zamiast questu spacerowego, zdecydowano się na rowerowy, który wg autorów zapewnia godzinę zabawy dla małych i dużych.

Zbiórka pasjonatów rowerowych przejażdżek została zaplanowana na godzinę 13:00 pod kościołem w Książenicach. Następnie każdy swoim tempem uda się do Stanowic, by tam rozpocząć questing. Każdy z uczestników otrzyma od RdK upominki oraz poczęstunek – niezbędny w długiej  trasie. Odgadywanie zagadek questingu (który również zostanie przekazany uczestnikom) jest możliwe dzięki przejrzystym folderom z zagadkami – nie ma potrzeby stałej obecności przewodnika czy połączenia z internetem – questing jest zabawą nie wymagającą prądu, tylko dobrych chęci! 🙂

Folder do pobrania tutaj

Regulamin udziału w wyprawie rowerowej „Na szlaku stanowickiej przygody”

Questing rowerowy „Na szlaku stanowickiej przygody” jest realizowany w ramach projektu „Zagadki na rowerze w sajockich okolic plenerze”, który realizowany jest przez stowarzyszenie „Razem dla Książenic” w ramach programu Działaj Lokalnie X edycja 2018, którego operatorem jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie – Fundusz Lokalny Ramża. Program jest współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Funduszu Lokalnego RAMŻA oraz z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.