Ocalić od zapomnienia…

Odzyskanie niepodległości w 1918 roku nie było końcem zmagań o wolność dla mieszkańców terenów, na których obecnie mieszczą się Książenice. Trzeba pamiętać, że w 1918 r. region ten wciąż znajdował się pod represjami niemieckimi.

To właśnie z Książenic pochodzą działacze, którzy podejmowali szereg inicjatyw mających na celu przyłączenie Śląska do Polski. Należą do nich m.in. Teofil Brzoza, Józef Zacher, Teofil Szymura, Jan Piecha czy Paweł Wiaterek. Czas powstań, to czas wzmożonej działalności mieszkańców Książenic na rzecz przynależności do Polski. Spośród mieszkańców Książenic w czasie powstań śląskich zginęli Zefir Brzoza i Adolf Smołka. W plebiscycie 20 marca 1921 roku mieszkańcy Książenic w większości oddali swoje głosy za Polską (460 osób), natomiast za Niemcami opowiedziało się 67 osób. Podobnie było w okolicznych miejscowościach, w wyniku czego Rybnik wraz z okolicą został przyłączony do Polski. 3 lipca 1922 roku wojsko polskie wkroczyło do Rybnika. Do dziś opowieści o wydarzeniach tamtych dni są “żywe” podczas rodzinnych spotkań. Niewątpliwie jest to bogactwo, o którym my nie możemy zapomnieć. 

Projekt „Powstańcze wspomnienia w rodzinnych kadrach” to próba utrwalenia rodzinnych historii mieszkańców Książenic. W wielu domach przechowywane są fotografie z dawnych czasów, które nigdy nie ujrzały światła dziennego. 

Ze względu na burzliwe, ale zarazem bezprecedensowe losy historii tego regionu, postanowiliśmy aby okres, z którego będą pochodziły zdjęcia, obejmował lata 1915 – 1939. Proponując mieszkańcom udział w tym projekcie chcemy zwrócić uwagę na fakt, iż Niepodległość to nie tylko wielkie wydarzenia historyczne i doniosłe obchody ich rocznic, ale także zwykła codzienność, z którą przychodziło się zmierzyć ludziom żyjącym w tamtych czasach.

Życie rodzinne stało się głównym tematem projektu, ponieważ zarówno sto lat temu jak i teraz, rodzina to jedna z podstawowych wartości w społeczeństwie, którą należy otoczyć szczególną troską i pamięcią. W naszym projekcie bez wątpienia dużą rolę odgrywa pamięć nie tylko o samym fakcie odzyskania niepodległości, ale także o drogach i zmaganiach o wolność, które na naszym terytorium były niezwykle burzliwe. Pamiętając o tym, że na terenach Górnego Śląska występowało wiele podziałów, nie tylko administracyjnych, ale także mentalnych i społecznych, tym bardziej chcemy zwrócić uwagę na poczucie wspólnoty i przynależności narodowej mieszkańców tego regionu i tym samym wzmocnić te wartości u osób, które współcześnie zamieszkują ten teren.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do współtworzenia naszego projektu poprzez udostępnienie nam swoich rodzinnych pamiątek z lat 1915-1939. Przekazane fotografie zostaną zeskanowane i poddane niezbędnej obróbce fotograficznej. Następnie część z nich zostanie pokazana na wystawie plenerowej przy książenickiej szkole i w bezpłatnym fotoalbumie. Wszystkie zebrane fotografie zostaną zamieszczone w fotogalerii na naszej stronie internetowej.

Jak przekazać nam zdjęcia? Skontaktujcie się z nami mailowo: razemdlaksiazenic@gmail.com lub osobiście z Martyną Hanak bądź z Marcinem Markiewką. Na Wasze fotografie czekamy do 11 sierpnia 2019 r.